Nadzory geologiczne, geotechniczne Kobierzyce - Oferta nr 59609 - Oferteo.pl

Nadzory geologiczne, geotechniczneCena do uzgodnienia

NASZA OFERTA

Prace wiertnicze:
wiercenia mechaniczne (udarowe, obrotowe)
wiercenia studni
wiercenia piezometrów
wiercenia poszukiwawcze i rozpoznawcze w zakresie kopaliny pospolitej,

Prace terenowe:
nadzory geotechniczne, geologiczne
badania nośności i zagęszczenia płytą statyczną VSS
badania nośności i zagęszczenia płytą dynamiczną ZFG-02
badania zagęszczenia lekką sondą wbijaną DPL (SD-10)
badania zagęszczenia penetrometrem stożkowym
badania zagęszczeia cylindrem wciskanym
badania zagęszczeia metodą piasku kalibrowanego
monitoring wód podziemnych
Prace kameralne:
Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
Dokumentacje geotechniczne
Dokumentacje złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania
Dokumentacje hydrogeologiczne
Rozpoznanie terenu pod planowaną inwestycję
Raporty oddziaływań na środowisko
Operaty wodno-prawne
Sporządzanie bilansów i dokumentacji zasobów struktur hydrogeologicznych
Projektowanie i wykonywanie ujęć wód podziemnych, wyznaczanie stref ochronnych
Ocena oddziaływania składowisk odpadów na wody podziemne
Opracowywanie recept stabilizacji podłoża (cement, wapno, środki jonowymienne)

Prace laboratoryjne:
badanie wód gruntowych i powierzchniowych (badanie agresywności beton, żelbeton)
badania parametrów geotechnicznych gruntów
analizy granulometryczne
badania konsystencji gruntów
badanie wilgotności
badanie wilgotności optymalnej i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego

Polska, Wrocław
Gotówka, Przelew
14 dni
 
 


Liczba wyświetleń strony: 2503