Badania geotechniczne pod dom Kobierzyce - Oferta nr 63753 - Oferteo.pl

Badania geotechniczne pod domCena do uzgodnienia

OPINIĘ GEOTECHNICZNĄ
sporządza się na podstawie wyników badań polowych i laboratoryjnych, która ma przedstawić rzeczywiste warunki i cechy podłoża gruntowego w miejscu usytuowania projektowanego obiektu budowlanego. Dokumentacja powinna podawać parametry geotechniczne, które umożliwia ocenę przydatności podłoża projektowanego obiektu. Należy, zatem, uwzględnić w niej również charakterystykę konstrukcji projektowanego obiektu budowlanego.Zgodnie z obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463), zastępującym obowiązujące do tej pory w tej materii Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. ( Dz.U. z 1998, Nr 126, poz.839 ), kategorię geotechniczną ustala się się w opinii geotechnicznej w zależności m.in. od stopnia skomplikowania warunków gruntowych.

Polska
przelew / gotówka
3-5 dni
 
 


Liczba wyświetleń strony: 4092